HR | EN
Strateško savjetovanje Strateško savjetovanje
Osim pružanja podrške naftnim kompanijama i njihovim partnerima, možemo savjetovati nacionalne naftne kompanije i vlade u perspektivi njihovih zemalja, licenciranju istraživanja nafte i plina i promociji poslovnih mogućnosti svjetskoj naftnoj industriji.
Našim klijentima pomažemo u evaluaciji tržišnih trendova za svoje proizvode, implikacija povećane potražnje, procjeni ulaska na određeno tržište, procjeni pokretanja određenog poslovnog proširenja te procjenu rizika i neizvjesnosti planirane investicije ili strategije.