HR | EN
Tvrtka
Oil and Gas Consulting d.o.o. je nezavisna međunarodna konzultantska tvrtka u sektoru energetike koja pružajući jedinstvene integrirane usluge pomaže svojim klijentima prebroditi i premašiti poslovne izazove.
Osnovni podaci:

Naziv tvrtke: Oil and Gas Consulting d.o.o.
Skraćeni naziv tvrtke: Oil and Gas Consulting d.o.o.
Sjedište: Gundulićeva 15, 10 000 Zagreb
OIB: 96024648443
MBS: 080508071
Registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu
Transakcijski računi: HR2423600001101855918 Zagrebačka banka d.d.
Temeljni kapital:  250.000,00 kn (kuna)
Članovi uprave: Patrizia Škunca, direktor